Avize si autorizatii
Acasa Inapoi

Inspectia Muncii
ITM Arges
Relatii de munca
SSM
Legislatie
Interes public
Aprobarea tacita
Declaratii de avere
Concursuri
IT
Contabilitate
Comunicate de presa

 

  Judetul Arges

 

1. Formulare necesare obtinerii autorizarilor pentru materiale explozive prevazute de lege:

 

- Autorizare materiale explozive

-Anexa autorizare

 

2. Acte necesare pentru intocmirea dosarului pentru obtinerea autorizatiei de detinere si depozitare a materialelor explozibile si a amestecurilor pirotehnice

 

- cerere catre I.T.M pentru acordarea autorizatiei conform art. 8 si/sau art. 9 Legea 126/1995

- actele de infiintare ale societatii

- lista cu personalul autorizat ca artificier ( nume, prenume, nr. carnet artificier)

- autorizarea depozitului, daca este cazul ( proiect- parte scrisa si desenata)

- lista cu persoanele autorizate ca pirotehnisti, pentru focuri de artificii , clasele III si IV ( daca este cazul)

 

3. Formulare care privesc activitatea comisiilor de abilitare si avizare

- cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie

- cerere de reinnoire a certificatului de abilitare

- notificare pentru prestare permanenta, in regim de stabilire

- notificare pentru prestare temporara sau ocazionala

- cerere in vederea avizarii documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

- continut dosar

 - regulament propriu de organizare - Comisia de abilitare si avizare teritoriala Arges

 

4. În vederea autorizării funcționării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea următoarele documente:

- Cerere (conform modelului nr.1) – în două exemplare semnate in original de angajator;

- Declarație pe proprie răspundere (conform modelului nr.2);

- Copii ale actelor de înființare;

- Opis al actelor depuse în copie (conform modelului nr.1). 

5. Modele recomandate pentru evidentele substantelor chimice prevazute de legislatia SSM

- Lista cu substantele si amestecurile chimice periculoase detinute, conform art.24(2) din Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicata si adresa pentru transmiterea acesteia la ITM

- Inventarul/ registrul agentilor chimici periculosio manipulati in unitate, conform art.12(1^1) din HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurartea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, modificata

-Lista nominala a lucratorilor implicati in activitatile pentru care rezultatele evaluarii evidentiaza un risc pentru sanatatea sau securitatea lor, conform Art.23 (1) din HG 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni su mutageni la locul de munca, modificata.

 

[Acasa] [Inapoi] [Inspectia Muncii] [ITM Arges] [Relatii de munca] [Legislatie] [Interes public] [Aprobarea tacita] [Declaratii de avere] [Concursuri] [IT] [Contabilitate] [Comunicate de presa]

Data ultimei actualizari: 19 septembrie 2017

 Copyright © 2007-2017 Inspectoratul Teritorial de Munca Arges