Interes public
Acasa

Inspectia Muncii
ITM Arges
Relatii de munca
SSM
Legislatie
Interes public
Aprobarea tacita
Declaratii de avere
Concursuri
IT
Contabilitate
Comunicate de presa

 

  Judetul Arges

 

Informatii de interes public conform Legii nr.544/2001

 

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin Legea nr.544 din 12-oct.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

In conformitate cu Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, va prezentam:

- Raport de activitate al ITM Arges 

- Cerere-informatii de interes public

- Reclamatie administrativa

- Comunicate de presa  

- Tarifele pentru plata prestatiilor de servicii īn domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii (Normativ tarife -Ordinul nr 826/2014)

- Buletin informativ conform art.5 alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

- Chestionar de evaluare

- Calcul salariu - fluturas

- Sesizare - formular

     
          Informatii privind legea prevenirii nr.270/2017

           Informatii conform HG 583/2016

                   - trimestrul I - 2017
              - trimestrul II - 2017
              - trimestrul III 2017
               -trimestrul IV 2017
               
               - trimestrul  I  2018    
         
             -  trimestrul  II 2018

 

Ghidurilor lucrătorilor romāni īn străinătate pentru următoarele state: Marea Britanie, Cipru, Ungaria, Italia şi Spania. Drepturile muncitorilor GLA (romana, engleza)

Avertisment privind munca in strainatate!

Comunicarea si declaratia privind detasarea angajatilor din statele membre ale Uniunii Europene in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei ( Anexe 1-2 romana, Anexe 1-2 engleza ). Aceste formulare se transmit folosind serviciile postale, direct la sediul inspectoratului (Pitesti, bd.Republicii, nr.11) sau prin posta electronica (itmarges@itmarges.ro).

Situatia societatilor comerciale inregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca Arges, in baza art.8 lit.e din Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, modificata si completata prin O.G. nr. 43/2002

Situatia bunurilor primite cu titlu gratuit de catre functionarii publici cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea functiei publice

Program cadru de actiuni al ITM Arges pentru anul 2017

Certificat performanta energetica - sediul ITM Arges, Bd.Republicii, nr.11

                                                                                                                                                                 

 

Asigurarea transparentei veniturilor salariale

Potrivit art.33 alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice toate autoritatile si institutiile enumerate la art.2 alin.(1) si (3) vor publica la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, in datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, si vor mentine publicata o lista a tuturor functiilor din autoritatile si institutiile publice respective ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice.

Lista trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

-salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, dupa caz

-tipul, baza de calcul, cota procentuaka, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora

-valoarea anuala a voucerelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acestora

-valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acesteia

-orice drepturi in bani si/sau natura, daca este cazul, precum si baza legala a acordarii acestora

-orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial, precum si baza legala a acestora.

Salarii brute - trimestru

                                                                                                                                                                         

 

[Acasa] [Inspectia Muncii] [ITM Arges] [Relatii de munca] [SSM] [Legislatie] [Interes public] [Aprobarea tacita] [Declaratii de avere] [Concursuri] [IT] [Contabilitate] [Comunicate de presa]

Data ultimei actualizari:11 aprilie 2018

 Copyright © 2007-2018 Inspectoratul Teritorial de Munca Arges