Legislatie specifica RM
Acasa Inapoi

Inspectia Muncii
ITM Arges
Relatii de munca
SSM
Legislatie
Interes public
Aprobarea tacita
Declaratii de avere
Concursuri
IT
Contabilitate
Comunicate de presa

 

  Judetul Arges

Acte normative utilizate in activitatea de control relatii de munca:

 

-Legea nr.53/2003- CODUL MUNCII REPUBLICAT

-LEGEA 52/2011 - privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri cu modificarile si completarile ulterioare

 -LEGEA 62/2011 - Legea dialogului social

-HG 500/2011 privind registrul de evidenta a salariatilor cu modificarile si completarile ulterioare

-Legea 108/1999 republicata, privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii;

-HG 1377/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii cu modificarile si completarile ulterioare

-O.G. 27/2002- privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare

-Legea 202/2002- privind egalitatea de sanse intre femei si barbati republicata

-Legea 156/2000-privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate republicata

-Hotararea de Guvern nr.384/2001 - Norme metodologice din 11.04.2001 de aplicare a prevederilor Legii 156/2000 privind protectia cetatenilor romāni care lucreaza in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare    

-O.U.G. 96/2003- privind protectia maternitatii la locurile de munca cu modificarile si completarile ulterioare

-H.G.537/07.04.2004- pentru aprobarea  Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca cu modificarile si completarile ulterioare

-OUG 44/2008 - privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent cu modificari si completari

-Legea 252/2003- privind registrul unic de control cu modificari si completari

-Legea 467/2006 - privind stabilirea cadrului general de consultare si informare a angajatilor

-Legea 67/2006 - privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, unitatii sau ale unor parti ale acestora

-Legea 344/2006 - privind detasarea salariatilor in cadrul de prestari de servicii transnationale cu modificarile si completarile ulterioare

-Legea 544/2011 actualizata privind liberul acces la informatii de interes public cu modificarile si completarile ulterioare

-Ordonanta 2/2001 actualizata privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

-Legea 279/2005 republicata privind ucenicia la locul de munca cu modificarile si completarile ulterioare

-Legea 448/2006 republicata si actualizata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

-Hotararea Guvernului nr.1256/2011 privind conditiile de functionare precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara

-Hotararea Guvernului 855/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de munca

-Legea 258/2007 privind practica elevilor si studentilor, actualizata

-Hotararea 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca, actualizata

-Legea 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pentru ingrijirea sanatatii copilului

-Ordonanta 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, actualizata

-Legea 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania

 

[Acasa] [Inapoi] [Inspectia Muncii] [ITM Arges] [Relatii de munca] [SSM] [Legislatie] [Interes public] [Aprobarea tacita] [Declaratii de avere] [Concursuri] [IT] [Contabilitate] [Comunicate de presa]

Data ultimei actualizari: 4 ianuarie 2017

 Copyright © 2007-2017 Inspectoratul Teritorial de Munca Arges