Protectia muncii
Acasa Inapoi

Inspectia Muncii
ITM Arges
Relatii de munca
SSM
Legislatie
Interes public
Aprobarea tacita
Declaratii de avere
Concursuri
IT
Contabilitate
Comunicate de presa

 

  Judetul Arges


B. Atributii specifice Inspectiei Muncii in domeniul SSM

- acorda asistenta tehnica persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale și controlează realizarea acestora;

- efectuează sau solicita măsurători și determinări, examinează probe de produse și de materiale în unități și în afară acestora, pentru clarificarea unor situații de pericol;

- dispune sistarea activității sau scoaterea din funcțiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesională, și sesizează, după caz, organele de urmărire penală;

- acorda angajatorilor, persoane juridice și fizice, autorizația de funcționare din punct de vedere al securității în munca;

- retrage autorizația de funcționare din punct de vedere al securității în munca, dacă constata ca prin modificarea condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia nu se respecta prevederile legislației în vigoare;

- cercetează accidentele de munca conform prevederilor Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea și evidenta accidentelor de munca;

- coordonează activitatea de instruire și informare a angajaților în domeniul securității, sănătății și al relațiilor de munca și urmărește activitatea de formare a specialiștilor în domeniu;

- controlează aplicarea dispozițiilor legale referitoare la certificarea produselor, mașinilor, utilajelor și a echipamentelor de protecție din punct de vedere al securității în munca, la intrarea acestora pe teritoriul național, prin inspectorii de munca sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale;

- controlează respectarea îndeplinirii cerințelor legale referitoare la sănătatea în munca și la înlăturarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale.

(extras din Regulamentul de Organizare si Functionare al InspectieiMuncii)

 

[Acasa] [Inapoi] [ITM Arges] [Relatii de munca] [SSM] [Legislatie] [Interes public] [Aprobarea tacita] [Declaratii de avere] [Concursuri] [IT] [Contabilitate] [Comunicate de presa]

Data ultimei actualizari: 4 ianuarie 2017

 Copyright © 2007-2017 Inspectoratul Teritorial de Munca Arges