Relatii de munca
Acasa Inapoi

Inspectia Muncii
ITM Arges
Relatii de munca
SSM
Legislatie
Interes public
Aprobarea tacita
Declaratii de avere
Concursuri
IT
Contabilitate
Comunicate de presa

 

  Judetul Arges


C. Atributii specifice in domeniul stabilirii si controlului relatiilor de munca

 

Atribuţii specifice din domeniul stabilirii şi controlului relaţiilor de muncă:

a) controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi incetarea contractelor individuale de muncă;

b) controlează respectarea clauzelor cuprinse in contractele colective de muncă aplicabile şi in contractele individuale de muncă;

c) controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

d) controlează respectarea principiului egalităţii de tratament;

e) asigură evidenţa naţională a muncii prestate in temeiul contractelor individuale de muncă;

f) controlează utilizarea de către angajatori a muncii nedeclarate;

g) verifică legalitatea clauzelor inscrise in contractele individuale de muncă, controlează respectarea lor de către angajatori

i) participă la activitatea de reconstituire a vechimii in muncă,

j) gestionează baza de date organizată la nivel naţional cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor in format electronic.

k) sprijină negocierea contractelor colective de muncă; inregistrează şi organizează evidenţa acestora;

l) exercită, in condiţiile prevăzute de lege, concilierea şi arbitrajul in cazul conflictelor de interese.

( extras din Regulamentul de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii)

 

[Acasa] [Inapoi] [ITM Arges] [Relatii de munca] [SSM] [Legislatie] [Interes public] [Aprobarea tacita] [Declaratii de avere] [Concursuri] [IT] [Contabilitate] [Comunicate de presa]

Data ultimei actualizari: 4 ianuarie 2017

 Copyright © 2007-2017 Inspectoratul Teritorial de Munca Arges