Atributiile in domeniul RM
Acasa Inapoi

Inspectia Muncii
ITM Arges
Relatii de munca
SSM
Legislatie
Interes public
Aprobarea tacita
Declaratii de avere
Concursuri
IT
Contabilitate
Comunicate de presa

 

  Judetul Arges

1) controlează aplicarea reglementărilor  legale, generale și specifice, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă;

2) controlează respectarea clauzelor cuprinse în contractele colective de muncă aplicabile și în contractele individuale de muncă;

3) controlează stabilirea și acordarea drepturilor cuvenite salariaților ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă;

4) controlează respectarea principiului egalității de tratament;

5) controlează utilizarea de către angajatori a muncii nedeclarate;

6) controlează la angajatori existența registrului general de evidență a salariaților și respectarea prevederilor legale privind completarea acestora;

7) controlează respectarea legislației de către societățile care au ca obiect de activitate recrutarea și plasarea forței de muncă române în străinătate;

8) controlează legalitatea în muncă a cetățenilor străini;

9) constată și sancționează în baza actelor normative nerespectarea prevederilor legislației muncii și protecției sociale sau după caz dispune măsuri obligatorii pentru intrarea în legalitate;

10) controlează situațiile semnalate de cetățeni, instituții publice sau agenți economici prin sesizări, adrese, scrisori, audiențe, în legătură cu nerespectarea legislației muncii și răspunde petenților cu privire la constatările făcute și / sau, după caz, cu privire la măsurile dispuse pentru intrarea în legalitate;

11) întocmește lunar rapoartele privind activitatea desfășurată în domeniul relațiilor de muncă și participă la elaborarea rapoartelor de activitate care se transmit Inspecției Muncii;

12) acordă consultanță de specialitate, participă la elaborarea de studii și analize în domeniul relațiilor de muncă și al evidenței muncii;

13) participă la realizarea planurilor de control comune, stabilite în baza protocoalelor încheiate între Inspecția Muncii și alte instituții;

14) colaborează cu Serviciul Control Securitate și Sănătate în muncă la organizarea, coordonarea și derularea de campanii naționale și acțiuni comune de control;

15) alte atribuții în domeniul de competență potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

 

[Acasa] [Inapoi] [Inspectia Muncii] [ITM Arges] [Relatii de munca] [SSM] [Legislatie] [Interes public] [Aprobarea tacita] [Declaratii de avere] [Concursuri] [IT] [Contabilitate] [Comunicate de presa]

Data ultimei actualizari4 ianuarie 2017

 Copyright © 2007-2017 Inspectoratul Teritorial de Munca Arges