Atributii supraveghere piata
Acasa Inapoi

Inspectia Muncii
ITM Arges
Relatii de munca
SSM
Legislatie
Interes public
Aprobarea tacita
Declaratii de avere
Concursuri
IT
Contabilitate
Comunicate de presa

 

  Judetul Arges

 

1)constată și sancționează nerespectarea de către angajatori a legislației privind supravegherea pieței;

2)participă la efectuarea determinărilor de noxe și la activitățile pentru reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite sau speciale;

3)verifică documentația întocmită și depusă la inspectoratul teritorial de muncă de către angajatori pentru ncadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite conform reglementărilor egale și propune inspectorului șef reînnoirea avizului;

4)analizează documentația și efectuează expertizarea, potrivit arondării teritoriale stabilită de Inspecția Muncii, în vederea:

a)eliberării autorizației de deținere a materialelor explozive;

b)eliberării autorizației de depozitare a materiilor explozive;

c)acordării vizei anuale a autorizației de deținere materii explozive;

d)acordării vizei anuale a autorizației de funcționare a depozitelor de materii explozive -emiterii avizului de amplasare al firidelor de explozivi la persoanele juridice cu profil minier;

e)expertizării / avizării încăperilor pentru depozitarea, păstrarea și manipularea capselor pentru pistoalele de implant bolțuri, fuzee antigrindină, capse de alarmare utilizate la transportul feroviar, capse de asomare, spații destinate depozitării armelor precum și spații destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor de muniție;

f)aprobării depășirii cu 25% a cantității maxime de exploziv pentru care s-a eliberat autorizația depozitului;

5)examinează artificierii și pirotehniștii în vederea autorizării acestora si acordă asistență tehnică la pregătirea activităților pentru autorizarea și reautorizarea artificierilor conform arondării teritoriale stabilită de Inspecția Muncii;

6)comunică, la termenele stabilite, modul de realizare al măsurilor dispuse prin notele de control, de către reprezentanții Inspecției Muncii;

7)eliberează certificate, adeverințe și copii ale documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice sau oricăror entități care au dreptul legal de a solicita și obține aceste informații, conform prevederilor legale;

8)controlează la producători, importatori și distribuitori aplicarea dispozițiilor legale referitoare la introducerea pe piață a produselor reglementate din domeniul de competență al Inspecției Muncii;

9)evidențiază produsele controlate în sistemul informatic specific supravegherii pieței;

10)constată și sancționează nerespectarea de către angajator a legislației privind securitatea și sănătatea în muncă;

11)analizează și soluționează, în conformitate cu reglementările legale, sesizările și reclamațiile privind introducerea pe piață a produselor;

12)notifică Inspecția Muncii și inspectoratul teritorial de muncă unde își are sediul producătorul sau importatorul, în situația în care identifică produse neconforme la distribuitori din cadrul județului;

13)pune la dispoziția delegaților Inspecției Muncii, la termenele stabilite de aceștia, documentele și informațiile solicitate;

14)formulează propuneri privind formarea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici din cadrul compartimentului și întocmește rapoarte periodice privind activitatea de formare a acestora;

15)asigură actualizarea anuală a listei documentelor de interes public și listei categoriilor de documente produse și/sau gestionate în domeniul de competență, potrivit legii;

16)elaborează estimările cheltuielilor pentru activitatea proprie și evaluează eficiența utilizării resurselor în scopul fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli;

17)furnizează periodic date compartimentului informatică în vederea actualizării site-ului inspectoratului teritorial de muncă, în domeniul de competență;

18)participă la derularea unor programe și proiecte în domeniul securității și sănătății în muncă;

19)participă la derularea unor acțiuni sau, după caz, la grupuri de lucru organizate sau coordonate de Inspecția Muncii;

20)îndeplinește și alte sarcini și atribuții dispuse ierarhic, în domeniul de competenta

 

[Acasa] [Inapoi] [Inspectia Muncii] [ITM Arges] [Relatii de munca] [Legislatie] [Interes public] [Aprobarea tacita] [Declaratii de avere] [Concursuri] [IT] [Contabilitate] [Comunicate de presa]

Data ultimei actualizari: 4 ianuarie 2017

 Copyright © 2007-2017 Inspectoratul Teritorial de Munca Arges